Välkommen till

SD Botkyrka

Det här vill vi

Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Vi vill se ett tryggt, trivsamt Botkyrka med stabil ekonomi, en kommun svenskar vill flytta till. Botkyrkas invånare står i främsta rummet för vårt politiska arbete. Botkyrka skall vara en kommun där invånarna trivs, har ett arbete och en dräglig natur. På fritiden skall det finns gott om trygga rekreationsområden att hämta kraft och glädje i. Kommunikationerna skall vara goda, både för de som är bilburna och de som föredrar kollektivtrafik eller cykel.

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Under överskådlig tid behöver vi en mycket restriktiv immigrationspolitik i vårt land, detta för att integrera alla de som kommit hit. Botkyrka är en av de kommuner som tagit emot flest immigranter per capita, här är det som mest nödvändigt med ett asylstopp och en satsning på att integrera och hela samhället. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst, företrädesvis i närområdet. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Vi vill ha ett land som håller samman

Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt. Vi vill ha ett Sverige där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. I vårt Sverige är vi stolta över vår kultur och våra traditioner. Vi värdesätter och vill vårda det vi ärvt från tidigare generationer.

Vi vill ha ett tryggt samhälle

Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. Vi tycker också att samhällsresurser i första hand ska läggas på brottsoffren och inte på brottslingarna. I vårt Sverige sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma medborgare ska behöva låsa in sig för att känna trygghet. Vi vill satsa på de män och kvinnor som arbetar som poliser och ge dem det stöd, den uppskattning och den lön de förtjänar.

Aktuellt

Kommunstyrelsen 21-10-29

Kommunstyrelsen 21-10-29

Under kommunstyrelsen behandlades vår motion om att avveckla kommunens stöd och samröre med Ibn Rushd. Vi gjorde även ett ändringsyrkande gällande ett kommunalt yttrande över remiss om medborgarskap. KD, L, och C yrkade muntligt bifall till Socialdemokraternas budget 2022 med motiveringen att ”den är fantastisk”. För vår del så deltog vi ej i beslut utan […]

läs mer
Kommunfullmäktige 29-09-2021

Kommunfullmäktige 29-09-2021

Sverigedemokraterna agerade inte på något ärende under gårdagens kommunfullmäktige. Istället lät vi Moderaterna och Socialdemokraterna debattera om vem som egentligen är ansvarig för soptipparna i Kassmyra och Kagghamra. Hur ansvarsfördelningen ser ut mellan bolaget NMT Trading (Think Pink), kommunen eller länsstyrelsen, går att diskutera. Men en sak är åtminstone helt tvärsäkert, och det är att […]

läs mer
NY BRAND PÅ SOPTIPP I KASSMYRA – 18 BRANDBILAR PÅ PLATS

NY BRAND PÅ SOPTIPP I KASSMYRA – 18 BRANDBILAR PÅ PLATS

En stor brand rasar på soptippen i #Kassmyra utanför Stockholm på söndagen. Upp till 18 brandbilar är på plats för att bekämpa elden. Martin Inglot, gruppledare kommenterar: – Det som inte fick hända igen, har hänt igen – en ny brand i #Kassmyra som skadar miljön och Botkyrkabornas hälsa. I somras ställde jag en interpellation […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Stockholms län